αδελψώνω


αδελψώνω
αδελψώνω και αδερφώνω, αδέλφωσα και αδέρφωσα βλ. πίν. 3

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αδερφώνω — αδελψώνω και αδερφώνω, αδέλφωσα και αδέρφωσα βλ. πίν. 3 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής